คืนอำนาจให้ประชาชน

ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ (เล่ม 9) รวบรวมจากคำบรรยาย จำนวน ๘๐ ตอน ในรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ....


รัฐธรรมนูญต่างประเทศ
หนังสือเรื่อง “รัฐธรรมนูญต่างประเทศ” นี้ เป็นการสรุปเรียบเรียงสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศที่สำคัญๆ และน่าสนใจ ....